17951561596339926.jpg

תרגולים שבועיים

דרך חיים להתפתחות

תרגולי האתה טנטרה יוגה מסורתיים המתבצעים בקבוצות קטנות.
לפיתוח המודעות, ערנות, חוסן פיזי ומנטלי, עמידות בפני אתגרי החיים ושינוי דפוסי חשיבה לאלו ששואפים לבהירות.

Work_Photo by _micaelabraham.jpg

ONE ON ONE

שיעור פרטי בבית הלקוח

תרגול האתה טנטרה יוגה מסורתי בהתאמה אישית לצרכי המתרגל, עבודה יסודית בתרגול לכדי התפתחות אישית במישור הפיזי, אנרגטי ומנטלי.