מה היא מדיטציה?

מדיטציה- המושג "מדיטציה" מתייחס גם למצב תודעה מיוחד וגם לתרגול הסולל את הדרך למצב התודעה הזה – מצב שבו על ידי מודעות ותשומת לב, מוותרים...